Đăng ký khám

BSCKI Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Bác sỹ khoa CĐHA Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh Bằng cấp chuyên môn: 2002: Tốt nghiệp ĐH Y Hải Phòng. nghiệp năm 2004 2004: Tốt nghiệp...

ThS.BS Vũ Văn Cường

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa Ngoại Chuyên ngành: Ngoại cột sống Bằng cấp chuyên môn: 2011: Tốt nghiệp BSĐK, ĐH Y Hà Nội. 2014: Tốt nghiệp bác sỹ...

ThS.BS Trần Trung Kiên

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa Ngoại Chuyên ngành: Ngoại cột sống Bằng cấp chuyên môn: 2009: Tốt nghiệp BSĐK, ĐH Y Hà Nội. 2012: Tốt nghiệp bác sỹ...

ThS.BS Phí Thị Quỳnh Anh

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa Tai mũi họng Chuyên ngành: Tai mũi họng Bằng cấp chuyên môn: 2008 – 2011: Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú chuyên ngành...

ThS.BS Vũ Mạnh Hùng

Chức vụ: Trưởng Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh phòng khám Vietlife MRI Sư Vạn Hạnh. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh Bằng cấp chuyên môn: 2003: Tốt nghiệp ĐH...

ThS.BS Phạm Thị Quỳnh

Chức vụ: Bác sỹ Sản phu khoa Chuyên ngành: Sản phụ khoa Kinh nghiệm: Nguyên là Trưởng khoa Sản, Bệnh viện E Lịch khám: T4, T5, T6, T7 hàng tuần....

ThS.BS Lưu Văn Duy

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa Tai mũi họng. Chuyên ngành: Tai mũi họng. Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp BSĐK, ĐH Y Thái Nguyên. Tốt nghiệp Thạc sỹ...

ThS.BS Lê Văn Diễn

Chức vụ: Phó phòng chẩn đoán hình ảnh Phòng khám Vietlife MRI Trần Bình Trọng. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh Kinh nghiệm: Chuyên gia về siêu âm thai,...

ThS. BS Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Bác sỹ khoa xét nghiệm Chuyên ngành: Xét nghiệm Kinh nghiệm: Bác sỹ Khoa Huyết Học, Bệnh viện Bạch Mai. Địa chỉ: Vietlife Clinic MRI Trần Bình...

Kết quả

Hotline: (024) 73 078 999